Mopje

Een notaris zoekt een nieuwe medewerker om zijn akten af te stempelen. En omdat op sommige formulieren wel 10 stempels nodig zijn, moet de nieuwe medewerker natuurlijk tot 10 kunnen tellen. De eerste sollicitant meldt zich, gaat zitten en de notaris vraagt of hij tot 10 kan tellen. “Ja, natuurlijk,” antwoordt de man “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0” “Ja goed,” zegt de notaris, “maar kun je dat ook vooruit?” “Nee,” is het antwoord, “Ik heb hiervoor bij de NASA gewerkt en daar telden we altijd zo” “Niet geschikt ! Ik wens u nog een prettige dag verder en stuurt u a.u.b. even de volgende naar binnen.” De volgende sollicitant, als hij gevraagd wordt of hij tot 10 kan tellen zegt: “Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2. !” Ja, maar kunt u niet van 1 tot 10 tellen in de normale volgorde ?” “Nee,” zegt de man, “Ik ben postbode geweest en zo heb ik altijd geteld als ik de huisnummers naliep.” “Bedankt en tot ziens, de volgende a.u.b.!” De notaris weer, “Kunt u tot 10 tellen?” De derde kandidaat: “Zeker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.” “Dat is geweldig, waar hebt u hiervoor gewerkt?” “Nou, bij de overheid.” “Bij de overheid? Daar sta ik van te kijken. Zeg eens, niet dat het nodig is, maar kunt u ook verder tellen dan 10?”, sprak de notaris. “Maar natuurlijk, boer, vrouw, koning, aas!”

Mopje

In de universiteitsbibliotheek is het zeer stil, ook al zitten er heel veel studenten te studeren. Een gast vraagt zachtjes aan een meisje: “Is deze stoel vrij?” Het meisje antwoordt luidt: “NEE, IK GA NIET MET U NAAR BED!” Alle studenten in de bibliotheek kijken op en staren die gast aan. Hij wordt heel rood en hij zoekt rap een vrij plaatsje aan een andere tafel. Na enkele minuten staat het meisje op, wandelt langs de tafel waar de jongen heeft plaats genomen fluistert triomfantelijk: “Ik studeer psychologie, ik weet hoe ik iemand moet manipuleren. Gij waart nogal gegeneerd hé manneke!” De jongen antwoordt luid: “500 EURO VOOR 1 NACHT? DAT IS VEEL TE VEEL!” Iedereen in de bibliotheek staart nu in shock naar het meisje. De jongen fluistert: “Ik studeer rechten, ik weet hoe ik iemand schuldig kan doen lijken…”